Month

Ocak 2021
Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir Mirastan feragat sözleşmesi, olumsuz nitelikte bir miras sözleşmesi olup miras bırakan ile mirasçı arasında, mirasçının bir karşılıkla yahut karşılıksız olarak miras hakkından vazgeçmesini düzenler. O halde mirastan feragat sözleşmesi ivazlı (miras bırakandan alınan maddi bir karşılık ile) ve ivazsız (herhangi bir karşılık almaksızın) olmak üzere yapılır. Mirastan feragat eden, miras payının...
Devamı