İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ULUSOY HUKUK FAALİYET ALANLARI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ulusoy Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları departmanları ile koordineli çalışarak istihdam sürecinin başından sonuna kadar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi, varsa yanlış uygulamaların düzeltilmesi için eğitim ve danışmanlık, çıkabilecek ihtilafların mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmesi, mahkemeye intikal etmiş ihtilafların ise müvekkiller adına takip edilmesi ve müvekkillerin mahkeme nezdinde temsil edilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Ulusoy Hukuk Bürosu tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bir kısmı:

 • İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu Düzenlemelerine Göre İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirme (Haklı veya Geçerli Fesih, İstifa, Anlaşma, İkale Sözleşmesi, Normal ve Erken Emeklilik, Evlenme/Askerlik Nedenli Fesih gibi)
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Grevlerin Durdurulması
 • Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatına uyum
 • Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
 • İş Davalarının Takip Edilmesi

Uzman ile görüşün!

Ulusoy Hukuk Bürosu, deneyimli ekibi, hukuk sektörünün gelişmiş teknolojileri ile etkin kullanım ve erişim kolaylığı sağlar.

T: +90 216 548 11 96
F+90 216 548 11 98

info@ulusoyhukuk.com.tr Hafta İçi 09:00-18:30

Gizlilik Politikası

Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için

Müşteri Hizmetleri : +90 216 548 11 96-97

info@ulusoyhukuk.com.tr
·  Çalışma Saatleri 09:00-18:30