Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

ULUSOY HUKUK FAALİYET ALANLARI

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ve alacak ilişkilerini  ve sözleşmeleri konu alan, hukukun temel alanlarından biri Borçlar Hukuku’dur. Ulusoy Hukuk Bürosu özellikle sözleşme kurulması aşamasında verdiği danışmanlık hizmetiyle müvekkilin hukuki ihtilafla karşı karşıya kalmasını engellemeye yönelik çalışmaları ile birlikte bu konudaki ihtilafların çözümünde hizmet etmektedir.

Ulusoy Hukuk Bürosu tarafından Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku alanında  verilen hizmetlerin bir kısmı:

  • Sözleşme öncesi danışmanlık ve Borçlar Kanunu’na uygun sözleşmeler hazırlanması
  • Sözleşmelere aykırılık hallerinde ihtilafın giderilmesini sağlayacak en uygun çözüm yönteminin tespiti
  • Borçlar Hukuku kapsamına giren davalar ve ihtilaflar Sözleşmelerin, hak ve yükümlülüklerin devri ve temliki
  • Sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi
  • Tazminat ve Cezai şarttan kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Kusursuz sorumluluk  halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu

Uzman ile görüşün!

Ulusoy Hukuk Bürosu, deneyimli ekibi, hukuk sektörünün gelişmiş teknolojileri ile etkin kullanım ve erişim kolaylığı sağlar.

T: +90 216 548 11 96
F+90 216 548 11 98

info@ulusoyhukuk.com.tr Hafta İçi 09:00-18:30

Gizlilik Politikası

Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için

Müşteri Hizmetleri : +90 216 548 11 96-97

info@ulusoyhukuk.com.tr
·  Çalışma Saatleri 09:00-18:30