İcra ve İflas Hukuku

ULUSOY HUKUK FAALİYET ALANLARI

İcra ve İflas Hukuku

Ulusoy Hukuk Bürosu, alacağı tahsil amaçlı olarak icra takiplerinde borçluya ait menkul-gayrimenkul malvarlığı ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının tespiti için geniş  kapsamlı araştırma yapmaktadır. Alacağın tahsili amacıyla İcra ve İflas Daireleri, İcra Mahkemeleri ve genel Mahkemelerde görülecek tüm davalar da bu kapsamdadır.

Ulusoy Hukuk Bürosu tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerin bir kısmı;

  • Çek, senet, cari hesap , faturaya da sözleşmelerden kaynaklı alacakların tahsili için tüm takip işlemleri
  • İflas yolu ile başlatılacak takipler ve iflas davaları
  • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumunun eski hale getirilmesi için konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin dava, iş ve işlemler
  • Alacaklı ve borçlu için anlaşma ortamının sağlanması
  • Borçlu gerçek ve tüzel kişiler için hukuksal alanların korunması
  • Mesnetsiz alacak iddialarına ilişkin menfi tespit ve istirdat davaları
  • İcra ve İflas Hukukundan kaynaklı tüm bağımsız davalar
  • İcra ve İflas Kanunu’nun cezai hükümlerinden doğan davalar

Uzman ile görüşün!

Ulusoy Hukuk Bürosu, deneyimli ekibi, hukuk sektörünün gelişmiş teknolojileri ile etkin kullanım ve erişim kolaylığı sağlar.

T: +90 216 548 11 96
F+90 216 548 11 98

info@ulusoyhukuk.com.tr Hafta İçi 09:00-18:30

Gizlilik Politikası

Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için

Müşteri Hizmetleri : +90 216 548 11 96-97

info@ulusoyhukuk.com.tr
·  Çalışma Saatleri 09:00-18:30