İnşaat Hukuku

ULUSOY HUKUK FAALİYET ALANLARI

İnşaat Hukuku

Ulusoy Hukuk Bürosu, İnşaat sektöründe gerek kamu yapım gerek özel yapım sözleşmelerine ilişkin olarak ihale sürecinden kesin kabul aşamasına kadar tüm süreci yönetir şekilde pek çok projede görev almıştır.

6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden öce Kat karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmelerinde bazen Arsa Sahipleri bazen Müteahhitler vekilliğini yürüterek pek çok projede danışmanlık ve paylaşım işlemlerini yürütmüş olan ULUSOY HUKUK BÜROSU, 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte özellikle İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Projelerine ilişkin danışmanlık hizmeti de vermekte sözleşme, şerefiye, paylaşım, teslime kadar tüm hukuki işlemleri uzman ekibi ile takip etmektedir.

Öncelikli olarak alternatif çözümler üreterek taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmeye çalışan ekibimiz, dava sürecinde hizmet vermekle birlikte müvekkillerinin uyuşmazlık çıkmasını önleyici düzenlemeler yapmasını sağlamak adına yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Ulusoy Hukuk Bürosu tarafından İnşaat Hukuku alanında verilen hizmetlerden bir kısmı:

 • Kamu ve özel sektör ihaleleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Alt Yüklenici ve Taşeronluk Sözleşmeleri
 • Yapı Denetim Sözleşmeleri
 • Geçici Kabul ve Kesin Kabul işlemleri
 • Fiyat Artışı talepleri
 • Cezai şart ve teminat düzenlemeleri
 • 6306 sayılı 306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında  Kentsel Dönüşüm danışmanlığı,
 • Kat karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine ilişkin uygunluk denetimi,
 • Paylaşım şekillerinin belirlenmesi ve yönetimi
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması
 • Sözleşmeden Dönme
 • Sözleşmenin feshi

Uzman ile görüşün!

Ulusoy Hukuk Bürosu, deneyimli ekibi, hukuk sektörünün gelişmiş teknolojileri ile etkin kullanım ve erişim kolaylığı sağlar.

T: +90 216 548 11 96
F+90 216 548 11 98

info@ulusoyhukuk.com.tr Hafta İçi 09:00-18:30

Gizlilik Politikası

Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için

Müşteri Hizmetleri : +90 216 548 11 96-97

info@ulusoyhukuk.com.tr
·  Çalışma Saatleri 09:00-18:30