Alanlarımız

ULUSOY HUKUK BÜROSU

Uzmanlık Alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ulusoy Hukuk Bürosu, çok sayıda yerli ve yabancı şirkete kuruluş aşamasından itibaren düzenli olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Patent vekili olan avukatları ile yerli ve yabancı birçok firmaya marka, patent ve telif haklarının korunması amacıyla hizmet vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi, varsa yanlış uygulamaların düzeltilmesi

Bankacılık ve Finans Hukuku

Ulusal ve uluslararası platformda farklı sektördeki şirket ve finans kuruluşuna; proje finansmanı, yeniden yapılandırma

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konular

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara mülkiyetin devri ve gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi yönündeki hizmetler

İnşaat Hukuku

Gerek kamu yapım gerek özel yapım sözleşmelerine ilişkin olarak ihale sürecinden kesin kabul aşamasına kadar tüm süreci yönetir

İdare ve Vergi Hukuku

Vergi Hukuku’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, vergi yükünün azalmasını sağlayacak vergi planlaması

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ve alacak ilişkilerini  ve sözleşmeleri konu alan, hukukun temel alanlarından biri Borçlar Hukuku’dur.

Bilişim Hukuku

Bilgi teknolojileri, e- ticaret, fikri mülkiyet yönetimi hususlarında güncel ve çözüme odaklı hukuki hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağı tahsil amaçlı olarak icra takiplerinde borçluya ait menkul-gayrimenkul malvarlığı ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının tespiti

Aile Hukuku

Aile Hukukunda öncelikle özel hayatım gizliliğine büyük önem göstererek çözümünde hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Kovuşturma öncesi gerekse sonrasında infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hem gerçek hem tüzel kişi müvekkillerimize Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji ve Madencilik Hukuku

Elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi ve  biokütle,  yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konuları

Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi için

Telefon: +90 216 548 11 96

info@ulusoyhukuk.com.tr
·  Çalışma Saatleri 09:00-18:30