Month

Şubat 2019
Yargıda Durdurulan Süreler 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı! 26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasının ardından, 30.04.2020 tarihinde 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işbu duran sürelerin 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. […]
Devamı
Covid-19 Salgını Kapsamında Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları Hakkındaki  Hakkındaki Düzenlemelere İlişkin Tebliğ Ülkemiz ve dünya genelinde pandemi ilan edilen Covid-19 salgınında ekonominin ve ticari hayatın canlı tutulabilmesi ve sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunabilmesi için 17/04/2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ile istisnalar, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan […]
Devamı
Covid-19 Pandemisinin Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri Hakkinda Uyarlama Yoluna Başvurulmasi Uyarlama, Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kanuni zemine oturtulan bir kavramdır. Zira bu kavram, TBK’nin yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden itibaren mülga haline gelen 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer almamıştır. TBK’nin hazırlandığı yasama faaliyetleri sırasında komisyona katılım sağlayan hukukçular tarafından bu kavramın, uygulamada yer aldığı ancak kanuni […]
Devamı
Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Yargida Duran Süreler 26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada aşağıda belirtilen bazı süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Durmayacak olan süreler de belirtilmiştir. Madde metni şu şekildedir; GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle […]
Devamı